Play & Learn

Play&Learn

ทำไมเด็กต้องเรียนผ่านการเล่น?

ขณะสนุกสนานเด็กจะให้ความใส่ใจในกิจกรรมที่กำลังเล่นนั้น ผู้สอนจะสามารถดึงความสนใจและกระตุ้นให้เด็กยินดีที่จะเรียนรู้ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เด็กรักการเรียนรู้เพราะไม่รู้สึกต้องฝืนหรือโดนบังคับ ซึ่งยากที่การเรียนในห้องจะสามารถทำได้ ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่เรียนรู้อย่างสนุกนี้อาจทำให้เราได้ค้นพบความถนัดของเด็กๆจนก่อให้เกิดความสามารถที่จะมีผลกับชีวิตเด็กไปทั้งชีวิตที่เหลือ

โลกภายนอกคือห้องเรียนแห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดแค่เพียงในห้องเรียน การกำกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการเรียนรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ ความคิดใหม่ๆ คำศัพท์ใหม่ๆ และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและเพื่อนในรูปแบบใหม่ๆ

kids learning jack fruit lifecycle

 DolphinKids Play & Learn

ทำกิจกรรมผ่านการเล่น
ด้วยครูต่างชาติ - English native teacher

การเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยผู้สอนต่างชาติ จะทำให้เด็กคุ้นเคยภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ เด็กจะไม่รู้สึกกลัวที่จะพูดสื่อสารกับคนต่างภาษา

สิ่งที่เด็กได้รับจากกิจกรรม DolphinKids Play & Learn

  • สร้างความคุ้นเคยกับคนต่างชาติ
  • มีประสบการณ์ในกิจกรรมที่หลากหลาย
  • มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานะการณ์จริงต่างๆ
  • เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช่การท่องจำ
  • เสริมสร้างจินตนาการกับกิจกรรมนอกสถานที่
  • สร้างทักษะการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
    (กระบวนการเรียนรู้นอกตำรา)
  • การสื่อสารกับสิ่งรอบตัว และเพื่อนๆอย่างหลากหลายรูปแบบ
  • ทำให้เด็กเข้าใจการเรียนรู้ต่างๆในห้องเรียนได้เร็วและดียิ่งขึ้น
Kids flower decoration
Kids Cooking
เพิ่มเพื่อน