ลูกซน เพื่อเรียนรู้ – Naughty kids

Naughty kids learning

Naughty kids - ลูกซนเพื่อเรียนรู้

เด็กที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆ ชอบทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเสมอ สงสัยอะไรก็จะหยิบจับลองนู่ลองนี่ จึงทำให้ข้าวของกระจัดกระจายและเสียหายอยู่บ่อยๆ นี่เป็นลักษณะของเด็กซุกซนที่ทำให้ผู้ปกครองต้องเหนื่อยคอยดู ตามสอน และเก็บของที่กระจัดกระจายอยู่เกือบทุกวัน

ซนกว่า ได้ประสบการณ์มากกว่า

ลูกที่ซนกว่าจะได้ทำอะไรมากกว่าบ่อยกว่า ทำให้ลูกได้คิด สงสัย และลองทำเพื่อหาคำตอบ กระบวนการนี้จะเหมือนกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เริ่มจากการสังเกต คิดตั้งสมมติฐาน ทำการทดลองและสรุปผล

เด็กซุกซน เปรียบเสมือนนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

เด็กกำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของจริง ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนที่ถูกจำลองขึ้นมาเพื่อสอน​ พ่อแม่จึงไม่ควรห้ามหรือหยุด พยายามบังคับให้เด็กนิ่งเรียบร้อยเกินไป ควรตั้งคำถามพูดคุยกับลูกเพื่อเบนความสนใจให้ลูกนิ่งขึ้นถ้าต้องการให้ลูกหยุดทำกิจกรรมที่ทำอยู่ ต้องใช้ความอดทนและเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกอย่างมากเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภายในบ้านสามารถจำกัดห้องหรือพื้นที่ให้เด็กซุกซนทำข้าวของกระจัดกระจาย เพื่อทำให้ผู้ดูแลไม่เหนื่อยจนเกินไป (แต่ไม่ควรจำกัดพื้นที่เป็นเวลานานเกินไป) พอพ่อแม่มีเวลาก็พาลูกๆออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆอยู่เป็นประจำซึ่งการมีประสบการณ์ใหม่ๆ จะเป็นการกระตุ้นความคิด จินตนาการ และการเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หาโอกาส สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกเป็นประจำ สร้างพัฒนาการ

DolphinKids Talent Club

ฝึกฝนเด็กด้วยกิจกรรม สร้างคำศัพท์ใหม่ๆ ด้วยครู English native
เน้นเข้าใน ไม่ใช่ท่องจำ

About the Author