Music for Kids

Kids Piano

ดนตรีพัฒนา EQ และความคิดสร้างสรร

ดนตรีนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์และความคิด เด็กที่รักดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรีที่มีทำนองให้ผ่อนคลายจะมีความสามารถในการจัดการอารมณ์และความเครียดได้ดี บางครั้งถ้าอามารณ์อึดอัดเครียดจากสิ่งแวดล้อมหรือบางครั้งอาจคิดไอเดียดีๆไม่ออก ถ้าได้ฟังดนตรีบรรเลงหรือได้เล่นเปียโนที่ถนัดก็จะทำให้จิตใจผ่อนคลายเป็นอิสระ ช่วงอารมณ์ความคิดที่โล่งนี้จะทำให้ความคิดเปิดกว้างขึ้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรได้ง่ายขึ้น

ต้องเรียนดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก

การร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีให้ได้ดีนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังที่สามารถแยกแยะรายละเอียดและโทนเสียงได้อย่างดี เปรียบได้กับการระบายสีถ้าประสาทตาไม่สามารถแยกแยะความละเอียดสีได้หรือแยกได้แค่หยาบๆ ก็จะไม่สามารถระบายสีให้มีรายละเอียดสีอย่างงดงามได้ โดยการเรียนดนตรีในช่วงแรกนี้จะเน้นทักษะการฟัง จับจังหวะและปลูกฝังนิสัยรักดนตรีเป็นสำคัญ

การฝึกฝนทักษะการฟังนั้นจะสามารถพัฒนาได้ดีในวัยเด็ก ยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถในการฝึกฝนทักษะการฟังจะลดลงเรื่อยๆถึงขั้นที่ไม่สามารถพัฒนาได้เหมือนในวัยเด็ก เช่นโอกาสในการพัฒนาทักษะการฟังที่สามารถแยกแยะโทนเสียงได้ (perfect pitch) ในเด็กแต่ละคนก็ยากอยู่แล้ว ยิ่งปล่อยเวลาให้ผ่านไป จะฝึกในวัยโตขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสน้อยลงเรื่อยๆ นี่เองที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ ควรให้เด็กได้ฝึกฝนดนตรีในวัยเด็กเล็กยิ่งบ่อยยิ่งดี

ฝึกความคิดสร้างสรรสร้างจินตนาการ ต้องเรียนดนตรี

ดนตรีเป็นส่วนที่สำคัญในการฝึกทักษะการสร้างจินตนาการ เพราะการที่จะฝึกจินตนาการได้นั้นต้องหลุดพ้นจากข้อจำกัดต่างๆและต้องมีอิสระในการคิดสร้างสรร ซึ่งดนตรีนั้นแม้จะเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นเลยแต่ก็สามารถร้องหรือแม้แต่แค่เคาะพื้นให้เกิดจังหวะเสียงก็สามารถสร้างสรรจินตนาการทางด้านดนตรีได้อย่างไม่มีข้อจำกัดแล้ว จินตนาการอะไร อยากลองสร้างจังหวะอะไร เสียงอะไรก็ทำได้เต็มที่ ยิ่งถ้าสามารถเรียนรู้จนชำนาญในการใช้เครื่องดนตรีได้ก็จะสามารถสร้างสรรผลงานดนตรีที่มีรายละเอียดของเสียงได้ละเอียดขึ้นมากกว่าแค่การเคาะพื้นที่สามารถสร้างโทนเสียงได้รายละเอียดน้อยกว่า และยิ่งถ้าฝึกฝนการเล่นดนตรีบ่อยๆก็เปรียบเสมือนการฝึกฝนจินตนาการให้มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง

ดนตรีพัฒนาสมองอย่างเต็มศักยภาพ

นักวิจัยพบว่ากิจกรรมแต่ละประเภทจะใช้สมองในแต่ละส่วนในการทำงาน เช่น การคำนวนจะใช้สมองซีกขวา แต่การเล่นดนตรีนั้นใช้งานสมองเกือบทุกส่วน ดังนั้นการฝึกเล่นดนตรีให้ชำนาญ และถ้าสามารถเล่นดนตรีได้ซับซ้อนขึ้นก็ยิ่งฝึกให้สมองมีความละเอียดในความคิด ทำให้การพัฒนาสมองทำได้อย่างเต็มศักยภาพ

Kids Piano Keynote

 Music for Kids

ปลูกฝังการรักดนตรี วางพื้นฐาน
และสอดแทรกทักษะทางดนตรี

สอนดนตรีด้วย English native teacher

สอนเด็ก 1 คน/ครู 1 คน - ทุกวันอาทิตย์

  • ฝึกฝนการเข้าจังหวะ
  • ฝึกอ่านสัญลักษณ์ตัวโน๊ต
  • สร้างความคุ้นเคยกับเปียโน
  • ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปกับการเรียนดนตรี
  • เสริมสร้างจินตนาการ
  • สร้างความคุ้นเคยกับคนต่างชาติ
เพิ่มเพื่อน