English for kids

English happy learning kids

ทำไมต้องให้ลูกเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็ก?

เด็กที่เรียนและใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาแบบคิดและพูดในภาษาต่างประเทศได้ จะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคิดตัดสินใจได้รวดเร็วและดีกว่า และมีการวิจัยหลายชิ้นที่สรุปเหมือนกันว่าเด็กที่พูดภาษาที่สองเป็นประจำจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ ความจำ และทักษะการฟัง

ผลวิจัยจาก University of Chicago แนะนำการเรียนภาษาที่สองจะช่วยป้องกันโรคภาวะความจำเสื่อมในช่วงท้ายของชีวิต

เด็กควรเริ่มเรียนภาษาต่างชาติอายุเท่าไร?

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆแนะนำว่าควรให้เรียนภาษาต่างชาติตั้งแต่เด็กๆ

The younger, the better

เด็กนั้นเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการเรียนรู้ภาษาอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในโลกนี้ ยิ่งเด็กอายุยิ่งมากขึ้นความสามารถในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆจะค่อยๆลดลง แต่ถ้าเด็กเรียนรู้และใช้ภาษาต่างๆก่อนอายุ 12-13 ปี เด็กจะมีความสามารถที่จะพูดภาษานั้นๆได้สำเนียงอย่างเจ้าของภาษาถ้าได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอ

จะฝึกและสอนภาษาที่สองเด็กอย่างไรให้ได้ดี

ทักษะด้านภาษาเกิดขึ้นจากการฝึกฝนเป็นสำคัญ ยิ่งเด็กได้ฟัง ได้พูด บ่อยเท่าไร ก็ยิ่งเกิดการขัดเกลาความคิดและความคุ้นเคย ดังนั้นต้องสร้างโอกาสในการฝึกฝน ซื่งทำได้หลายๆทาง เช่น

  • จัดสภาวะแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ และต้องไม่บังคับจนเด็กเกิดการต่อต้านการเรียนรู้
  • ฝึกฝนการออกเสียงและสะกดคำให้สำเนียงถูกต้องตามหลัก Phonics
  • ผู้ที่เลี้ยงดู หรืออยู่ใกล้ชิด คอยพูดกระตุ้นให้เด็กได้ฟังและโต้ตอบ
  • หาโอกาสให้เด็กได้สื่อสารพูดคุยกับคนต่างชาติเป็นประจำ
  • ถ้าเด็กมีเพื่อนพูดภาษาต่างชาติได้ เด็กจะเล่นและได้ใช้ภาษานั้นๆด้วยความสนุก
  • ให้เด็กได้ใช้ภาษาในสถานะการณ์ต่างๆ ยิ่งหลากหลายและบ่อยเท่าไรยิ่งดี
Kids English listening

มีกิจกรรมสอดแทรกในการสอน เพื่อให้เด็กโต้ตอบ

 Dolphin English

Phonics - Side Words - Telling Story - Reading - Writing

เป็นการฝึกฝนทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กแบบตัวต่อตัวโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา สำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เราเข้าใจนิสัย และการเรียนรู้ของเด็กเล็กเป็นอย่างดี

การฝึกฝนเด็กเล็กต้องอาศัยเทคนิคในการสอนเฉพาะเพื่อดึงความสนใจให้เด็กเกิดความสนใจระหว่างการเรียน การสอนต้องคุยโต้ตอบภาษาอังกฤษเพื่อดึงอาราณ์เด็กให้ติดตามสิ่งที่สอนอย่างต่อเนื่อง จึงควรสอนเด็กเพียง 1 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสอนจะต้องปรับให้เหมาะกับอารมณ์เด็กในขณะนั้น

100% รับประกันความพอใจ


ไม่พอใจ ไม่คิดเงินในการทดลองเรียนครั้งแรก
เพราะเรามั่นใจวิธีการและคุณภาพของ DolphinKids

เพิ่มเพื่อน