English Daycare

Kids Art Paint 5

อนาคตที่ดี อยู่ที่กิจกรรมวัยเด็ก

อุปนิสัยส่งผลอย่างมากกับความสำเร็จใจชีวิต อุปนิสัยนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ระดับใหญ่ๆ

  1. อุปนิสัยอยู่ในจิตเบื้องลึก ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง : เป็นอุปนิสัยที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลและเกิดจากพฤติกรรมความรู้สึกในวัยเด็กมาอย่างยาวนาน
  2. อุปนิสัยที่เกิดจากความรู้สามารถเปลี่ยนได้ : ถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยในจิตเบื้องลึกนั้นเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ความสำเร็จในชีวิต และ lifestyle ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน แม้แต่เด็กแรกเกิดที่ยังไม่สามารถเดินและพูดได้ แต่อุปนิสัยก็เริ่มถูกบ่มเพาะจากสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเด็กๆอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว

แค่กินอิ่ม นอนหลับ นั้นไม่เพียงพอ

ช่วงวัยเด็กนั้น แค่การกินอิ่มนอนหลับนั้นไม่เพียงพอ เด็กต้องการสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆจะฝึกฝนเด็กและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการด้านอื่นๆ

พัฒนาการฟังวัยเด็ก ทำให้เล่นดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยม

จะเล่นเครื่องดนตรีให้ได้ดี พัฒนาการฟังสำคัญกว่าพัฒนาการใช้เครื่องดนตรี
ควรเปิดดนตรีบรรเลงเบาๆให้เด็กได้ฟังบ่อยๆเพราะดนตรีจะฝึกประสาทการรับฟัง การรับฟังนั้นมีความละเอียดของโทนเสียง เด็กที่สามารถพัฒนาการฟังเสียงได้ละเอียดและแยกแยะโทนเสียงได้ (perfect pitch) จะมีความสามารถในการเรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรี และการร้องเพลง ได้อย่างรวดเร็วและจะทำได้อย่างยอดเยี่ยม

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มีประสิทธิภาพกว่าการท่องจำ

ได้พูดภาษาอังกฤษในสถานะการณ์จริงจากสิ่งรอบตัวมีประสิทธิภาพที่สุด
มีผู้คนมากมายที่เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นสิบปีแต่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภาพ แต่เด็กที่ฝึกฝนภาษาอย่างถูกต้องจากสิ่งรอบตัวเพียงไม่กี่ปีก็สามารถพูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

Kids Cook 14

อย่าปล่อยวัยเด็กที่สำคัญ ในการพัฒนาชีวิต
ผ่านไปอย่างน่าเสียดาย

 DolphinKids Day Care

ดูแล และเน้นพัฒนาการ คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ

พัฒนาเด็กสองภาษา ง่ายกว่าที่คิด

จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ไม่ใช่แค่การดูแลเด็ก เรามากกว่าด้วยการพัฒนาภาษาและทักษะด้านต่างๆ
เด็กจะมีกิจกรรมทั้ง Indoor และ Outdoor ร่วมกับ
ผู้ดูแลต่างชาติ English native

สิ่งที่เด็กจะได้รับ

  • ใช้ภาษาอังกฤษในสถานะการณ์ต่างๆที่หลากหลาย
  • ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษแบบ English native
  • ผู้สอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเราเข้าใจเด็ก
  • ฝึกความคิดสร้างสรร จากกิจกรรมที่หลากหลาย
  • ฝึกใช้กล้ามเนื้อนิ้วมัดเล็ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนต่อไป
  • ฝึกทักษะด้านสังคม โดยทำกิจกรรมกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ฝึกความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน
เพิ่มเพื่อน