Child won’t Listen-เด็กดื้อ ทำอย่างไร

เด็กดื้อ ผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก

ทำไมชอบพูดกันว่า เด็กดื้อฉลาด

ลูกดื้อ ทำอย่างไร

ผู้ใหญ่ชอบพูดว่า "เด็กดื้อ คือเด็กฉลาด" มาจากประสบการณ์ที่เห็นวงจรชีวิตของเด็กจนโต ซึ่งเคยเป็นเด็กดื้อแต่โตมาได้ดีเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ประสบความสำเร็จ เด็กดื้อดีหรือไม่ดีล่ะทีนี้ ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจความหมายของเด็กดื้อกันดีๆขึ้นอีกซักหน่อย ซึ่งลองมองเป็น 2 แง่มุม

  1. การไม่เชื่อฟัง หรือการที่คิดต่างจากผู้ใหญ่
  2. การไม่รับฟังที่มาจากความต้องการโดยไม่รับฟังผู้อื่น

การที่ลูกคิดเห็นต่างจากผู้ใหญ่ และกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยๆทำอยู่ แสดงให้เห็นว่าเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อ การที่ลูกไม่ฟังในลักษณะนี้เราผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนมาเป็นฟัง และเคารพความคิดของลูก และควรให้ลูกได้ลองทำตามในสิ่งที่คิด ซึ่งบางครั้งเราอาจเห็นแล้วว่าจะล้มเหลวหรือลูกคิดผิด (ในความคิดของผู้ใหญ่) ถึงแม้สุดท้ายจะพบปัญหาหรือความผิดพลาด แต่ความผิดพลาดนี้ก็จะสอนให้ลูกได้เรียนรู้ความผิดหวังและลุกกลับมาแก้ไขปรับปรุง

เด็กเชื่อฟังเราทุกอย่าง ดีจริงหรือ?

ตอนเล็กๆพ่อ แม่ต่างสอนให้เราเชื่อฟัง อย่าทำนู่นอย่างทำนี่ ระวังนู่นระวังนี่ ทำให้เราถูกปลูกฝังให้กลัวความผิดพลาด ย้ำคิด ย้ำทำ ไม่ควรออกนอกลู่นอกทางในกรอบความคิดของผู้ใหญ่ที่วางมาให้ แต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่กลับพยายามอบรมให้เรา กล้าคิด กล้าแสดงออก ให้มีความเป็นผู้นำทำสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิมๆ อย่ากลัวความล้มเหลว ทั้งหมดนี้เป็นการสอนที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง การปลูกฝังความคิด นิสัย วัยเด็กนั้นจะเกิดนิสัยที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กขึ้นมา ซึ่งจะมาปรับเปลี่ยนในช่วงโตนั้นทำได้ยากมาก อาจแก้ไขพฤติกรรมได้บ้างแต่สัญชาติญาณนั้นแก้ได้ยากแล้ว

ลองเทียบต้นทุนในการอบรมหลักสูตรเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้นำต่างๆ กับ การปลูกฝังเด็กให้มีประสบการณ์คิดเองทำเอง ว่าต้นทุนและผลที่ได้นั้นต่างกันอย่างไร แล้วจะพบว่าการปลูกฝังลูกวัยเด็กเพียงไม่กี่ปีแรกนั้น สำคัญสำหรับอนาคตลูกมากจริงๆ

พยายามเปลี่ยนให้เราเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำสิ่งที่แตกต่าง

ดังนั้นควรคิดกันซักนิดก่อนห้ามหรือปฏิเสธลูก ห้ามลูกทำ หรือตีกรอบความคิดให้ลูกมากเกินไป ในทางกลับกันควรกระตุ้นให้เด็กได้คิดได้กล้าทำแม้จะต้องเจ็บตัวบ้าง ล้มเหลวหรือเจอปัญหาบ้าง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกโตและอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

DolphinKids Talent Club

ฝึกฝนเด็กด้วยกิจกรรม สร้างคำศัพท์ใหม่ๆ ด้วยครู English Native

เน้นเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ

About the Author