ทำได้ 100% ลูกพูดอังกฤษคล่อง

Kids Developing day care
ฝึกให้ลูกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง พ่อแม่ต้องเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ ซึ่งทำได้ไม่ยาก

การฝึกทักษะไม่ต้องการพรสวรรค์ แค่ต้องการความพร้อม

เด็กจะฝึกฝนให้ทำสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องการพรสวรรค์ใดๆ เพราะพ่อแม่ไม่ได้คาดหวังจะให้เป็นที่ 1 แต่แค่ทำได้ให้ดี เพื่อประโยชน์ในอนาคตของลูก ซึ่งต้องการแค่ความพร้อมทางด้านกายภาพและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของเด็กเท่านั้น

เด็กที่เรียนรู้ช้ากว่าทั่วไป ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถฝึกฝนได้ การฝึกฝนจะพัฒนาเด็กให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามศักยภาพเด็กที่ทำได้ ฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอทักษะจะดีขึ้นจนถึงขั้นใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอน

ความถี่ในการสอนเพียงพอ

เด็กจะทำได้ ไม่ใช่แค่การบอกหรือเข้าใจ แต่เป็นการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความคุ้นเคย ความคิดและปฏิบัติจนเป็นธรรมชาติ ควรมีความถี่ในการสอน 3 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อยเพื่อสร้างทักษะให้เด็กๆ

ตัวอย่างเช่น มีพ่อแม่หลายคนส่งลูกไปเรียนเปียโนแต่ให้โอกาสเด็กได้เรียนแค่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้เด็กต้องมีการฝึกซ้อมเองเพื่อเสริมความถี่ในการเรียนที่น้อยเกินไปนี้ แต่ตามปกติคุณคิดว่าเด็กมีโอกาสที่จะฝึกฝนเพื่อสร้างความถี่ให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหน แต่พ่อแม่กับคาดหวังว่าส่งเรียนแล้วก็ควรจะเล่นเปียโนได้ สุดท้ายจบด้วยการเลิกเรียนไปด้วยเหตุผลที่ “ลูกไม่ชอบ ไม่สนใจ ที่จะเรียนเปียโน” “เรียนมานานแต่ไปไม่ถึงไหนซะที” สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่ตามมา ไม่ว่าเรียนอะไรความถี่ต้องถึงนะครับ

สอนจากกิจกรรมจริง

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีประสิทธิภาพ เพราะการได้รับรู้จะได้จากประสาทสัมผัสรอบด้าน ฟัง ดู กลิ่น สัมผัส และอารมณ์ตอบสนอง ทุกการรับรู้และตอบสนองนี้จะเกิดต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆนานพอที่จะเป็นความทรงจำได้โดยที่เด็กไม่รู้ตัว

Kids play English

เด็กพูดออกมา ดีกว่าเด็กแค่รับรู้

เป้าหมายของการฝึกภาษานั้นคือ การทำให้เด็กสื่อสารได้ไม่ใช่แค่ให้เด็กรับรู้เท่านั้น ถ้าไม่สามารถฝึกให้เด็กๆสื่อสารออกมาได้เอง ก็เปรียบเสมือนความล้มเหลวในการฝึกสอนที่เสียเวลา

ฝึกพูดตามธรรมชาติ ไม่ใช่แค่สอนตามแบบฝึกหัด

การฝึกพูดตามแบบฝึกหัดอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการสอนให้เด็กคุ้นเคยและรู้จักพูดในชีวิตจริง ทักษะในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริง

อยู่ใกล้คนพูดอังกฤษ

สร้างโอกาสให้เด็กได้เห็นแบบอย่าง และมีการโต้ตอบกับคนพูดภาษาอังกฤษ ยิ่งเป็น English native ยิ่งดีมาก เด็กจะมีโอกาสที่จะลองผิดลองถูกจนเกิดทักษะและเกิดความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ

คุณพ่อ คุณแม่ สามารถพูดภาษาอังกฤษกับลูก เพื่อฝึกฝนพัฒนาการภาษาของลูกเองได้ และก็ควรส่งลูกเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กจะได้มีประสบการณ์การใช้ภาษาใหม่ๆหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์และฝึกการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างๆ

DolphinKids Talent Club

ฝึกฝนเด็กด้วยกิจกรรม สร้างคำศัพท์ใหม่ๆ ด้วยครู English native
เน้นเข้าใน ไม่ใช่ท่องจำ

About the Author

Leave a Reply 0 comments